U wilt een bestelling annuleren of retourneren?

Herroepingsrecht vóór verzending
U kunt uw bestelling tot het moment van verzending kosteloos annuleren. Neem hiervoor onverwijld contact met ons op via mail of telefoon.

Herroepingsrecht na verzending maar vóór ontvangst
Is uw bestelling reeds verzonden en wilt deze alsnog annuleren dan dient u de zending bij bezorging te weigeren.

Herroepingsrecht na verzending en ontvangst
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelling fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping welke u onderaan deze pagina vindt, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u zo spoedig mogelijk via email een bevestiging van uw herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van
het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
  • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Houdt er rekening mee dat, als u verzendt zonder ontvangstbvestiging, eventuele verzendschade en/of diefstal voor uw rekening komen!
Ons advies is derhalve om met Handtekening voor Ontvangst de bestelling aan ons te retourneren.

LET OP: Niet gemelde retourzendingen komen volledig voor uw rekening!

Aan:
Kussenwereld
Ten Catestraat 19
9403 AX Assen
0592-407750
info@kussenwereld.nl